Tel Icon  66 909 01 11

   Tel Icon  609 045 133

   Mail Icon  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak uzyskać dofinansowanie do wózka inwalidzkiego?

Życie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi to często pasmo codziennych utrudnień i wyzwań. Nie każdy może pozwolić sobie na kosztowny zakup wózka inwalidzkiego. Jeśli masz w rodzinie kogoś, kto potrzebuje wózka lub szukasz dla siebie, poniżej podpowiemy, jak pozyskać dofinansowanie, z jakich źródeł oraz w jakiej wysokości jest to możliwe.

 

Dofinansowanie z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup zarówno wózków napędzanych ręcznie, jak i tych napędzanych elektrycznie, dla dzieci i dorosłych. Kwota dofinansowania waha się między 600 zł a 3000 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, osoby dorosłe w zależności od rodzaju wózka mogą starać się o dofinansowanie raz na 4 – 5 lat, z kolei osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o wózek bez limitu czasowego. Zlecenie na odpowiedni wózek wydaje lekarz specjalista np. w dziedzinie ortopedii, traumatologii czy geriatrii. Następnie trzeba je potwierdzić w wojewódzkim oddziale NFZ osobiście lub listownie. Kwota dofinansowania z NFZ może okazać się niewystarczająca, wtedy warto rozważyć złożenie wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Jednak trzeba spełnić pewne warunki.

Dofinansowanie PCPR

Warunkiem otrzymania dofinansowania z PCPR jest średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy, który przed dniem złożenia wniosku nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych.

Dofinansowanie z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) po kilku latach wznowił dofinansowywanie na zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. W 2019 roku przewidywane wydatki na ten cel wyniosły około 20 mln złotych, a był to możliwe w ramach programu realizowanego przy wsparciu samorządów. Główną ideą, która przyświecała PFRONowi, jest likwidowanie barier społecznych oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Kto może skorzystać z dofinansowania? Zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy nie mogą poruszać się na wózkach o napędzie ręcznym. Wystarczy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Następnie wniosek należy złożyć w centrach pomocy rodzinie lub w Systemie Obsługi Wsparcia. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka. 
.

Nfz

 

Mopr

 

Pcr