Tel Icon  66 909 01 11

   Tel Icon  609 045 133

   Tel Icon  781 108 189

   Mail Icon  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak uzyskać dofinansowanie do wózka inwalidzkiego?

Życie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi to często pasmo codziennych utrudnień i wyzwań. Nie każdy może pozwolić sobie na kosztowny zakup wózka inwalidzkiego. Jeśli masz w rodzinie kogoś, kto potrzebuje wózka lub szukasz dla siebie, poniżej podpowiemy, jak pozyskać dofinansowanie, z jakich źródeł oraz w jakiej wysokości jest to możliwe.

Dofinansowanie z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup zarówno wózków napędzanych ręcznie, jak i tych napędzanych elektrycznie, dla dzieci i dorosłych. Kwota dofinansowania waha się między 600 zł a 3000 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, osoby dorosłe w zależności od rodzaju wózka mogą starać się o dofinansowanie raz na 4 – 5 lat, z kolei osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o wózek bez limitu czasowego. Zlecenie na odpowiedni wózek wydaje lekarz specjalista np. w dziedzinie ortopedii, traumatologii czy geriatrii. Następnie trzeba je potwierdzić w wojewódzkim oddziale NFZ osobiście lub listownie. Kwota dofinansowania z NFZ może okazać się niewystarczająca, wtedy warto rozważyć złożenie wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Jednak trzeba spełnić pewne warunki.

Dofinansowanie PCPR

Warunkiem otrzymania dofinansowania z PCPR jest średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy, który przed dniem złożenia wniosku nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych.

Dofinansowanie z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) po kilku latach wznowił dofinansowywanie na zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. W 2019 roku przewidywane wydatki na ten cel wyniosły około 20 mln złotych, a był to możliwe w ramach programu realizowanego przy wsparciu samorządów. Główną ideą, która przyświecała PFRONowi, jest likwidowanie barier społecznych oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Kto może skorzystać z dofinansowania? Zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy nie mogą poruszać się na wózkach o napędzie ręcznym. Wystarczy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Następnie wniosek należy złożyć w centrach pomocy rodzinie lub w Systemie Obsługi Wsparcia. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka. 
.

Nfz

 

Mopr

 

Pcr